Resimlerin Dünyasında Manzara

Ümit Gezgin

Resimlerin dünyası insanların dünyasını aydınlatır. Benim resimlerimde de başvurduğum gerçeklik estetik gerçekliktir. Fotoğrafik gerçekliğin gerçeğe dokunan değil, gerçeği yozlaştıran, değiştiren ve farklılaştıran bir yapı, görsel anlatı olduğunu görür, düşünürüm…

Bonnar’ın bir resmi

Fotoğraf, göstermez, değiştirir ve algıyı farklılaştırır. Ben fotoğraf da çekiyorum dışarıya çıktığım zaman. Açı ararım ve estetik açılar gördüğüm, bulduğum zaman sürekli fotoğraf çekerim. Fotoğrafla görüntüyü, görüntünün mantığını kavramak kolay gibi görünür ama insanı, bu işi bilen insan için ne kadar yanıltıcı olduğu bilinir.

Johan Meeske

Sıradan, sade vatandaş için fotoğraf sadece gerçekliği ifade eder. Oysa fotoğraf gerçekliği dondurur.. Ressam ise gerçekliğin felsefi derinliğine inerek, ona anlam katar ve bu da özellikle manzarada, yani genel doğa görünüşü içinde, görüntünün ötesinde bir var oluşu konumlandırma anlamına gelmektedir.

Ümit Gezgin

Benim resimlerimde de özellikle böylesi özgün bir var oluşu hedeflerim. Gördüğüm manzarayı dönüştürmek, kendimce anlatmak ve anlamlandırmak derdini, tasasını yaşarım. Gerek fotoğraf çekip sonra resmini çizme istemimde, gerekse de direk manzara karşısında resim çizme ve boyama gerçekliği ve tutumumda hep, varmak istediğim hedefe doğru ilerleme kaygım yatar.

Jose Trujillo

Kendince bir var oluş hikayesidir aslında resim yapmak. Kendine göre doğayı, gerçekliği tarif etmektir resim yapmak. Ben, benzer resim yapan veya tekniğiyle birlikte benzeştiğimiz ressamların ruh dünyasına yakın durduğum, hiç değilse karakter olarak onlarla benzer özellikler taşıdığımı düşünürüm. Evet, başka türlü benzeyen resimler yapmak nasıl anlamlandırılabilir ki…

Ümit Gezgin

Resimler elbet her zaman sanatçının bakış açısının gerçekliğini barındırmaz üzerlerinde.. Bazen ve belki çoğu kere kendi gerçekliklerini de yaşarlar. Bir resim bittikten sonra herkesin kendine göre algı ve düşüncesine hitap eder. Çünkü resim ressamın vefatından sonra da yaşamaya devam edecek ve kendi gerçekliğini insanlara anlatmayı sürdürecektir.. Bu noktada enterasan bir durumdur resmin gerçekliği ve var oluş sorunsalı…

Jose Trujillo

Diğer ressamların resimlerine baktığımda da yine, doğayı kendi özgün kişilikleri doğrultusunda yorumladıklarını görüyorum. Ve onlarla benzeşmenin, aslında evrende yalnız olmadığım duyumsamasını hissetmenin tuhaf mutluluğunu yaşamama fırsat verdiğini de düşünürüm…

Bir Cevap Yazın