Gamze Taşdan “Cumhuriyet Kızları”


Gamze Taşdan “Cumhuriyet Kızları” isimli dördüncü kişisel sergisinde, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bilinçli bir modernleşme ülküsünün simgesi haline gelen genç kızları konu edinerek, kolektif hafızamızda yer eden ulusal bir imgeye odaklanıyor. Toplumsal cinsiyet ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi özellikle Yeşilçam bağlamında irdelediği resimleriyle tanınan Taşdan yeni serisinde, kadınların kamusal bir görünürlük kazanma ve kendi benliklerini arayış süreçlerini kendine has duyarlı, renkli, neşeli ama aynı zamanda düşündürücü üslubuyla ele alıyor.

Resimlerinde film afişleri, film kareleri, plak kapakları, reklam imgeleri ve belgesel fotoğraflardan yola çıkarak tarihsel verilerin kurgusal boyutlarını irdeleyen Gamze Taşdan, 20 Aralık-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilecek “Cumhuriyet Kızları” isimli sergisinde, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde kadın imgesinin neden ve nasıl başat bir rol oynadığını da sorguluyor.


Cumhuriyet Kızları Ön Gösterim Programı 
Gamze Taşdan’ın katılımıyla, 
20 Aralık Salı, 13.30 
Bozlu Art Project Mongeri Binası 
13.30 – 14.00: Sanatçı ile sergi turu
14.00 – 14.30: Sorular ve çekimler

Bir Cevap Yazın