Ýstanbul’un nostaljisi vapurlar

Ýstanbul'un tarihi simgeleri arasýnda yer alan yolcu vapurlarý, yaklaþýk bir asýrdýr boðazýn iki yakasýný birbirine baðlýyor.