3. Uluslararası Çerkez Konferansı 24-27 Haziran 2022’de…

3. Uluslararası Çerkes Konferansı, Çerkesleri ilgilendiren konularda  bilgili ve duyarlı kişilerin bir araya geleceği, birikimlerini, düşüncelerini,  araştırma sonuçlarını ve ileriye dönük projelerini paylaşacağı ve işbirliğini geliştireceği bir ortam olacaktır.

Anavatan ve diyasporadaki Çerkes toplulukları çeşitli dallardaki uzman kişiler bakımından çok zengindir. Bu nedenle,  tüm bu uzmanları bir  araya getiren böyle bir ortam yaratmak son derecede önemlidir.

3. Uluslararası Çerkes Konferansının  sloganı “Birlikte Daha iyi Bir Geleceğe” dir.

 Konferansın ana konuları:

1 – Çerkes-Çerkes İlişkileri: Zorlukları yenmek ve İşbirliğini başlatmak

2 – Çerkes-Rus İlişkileri : Dönüş hakkı dahil önemli konulara odaklanmak ve çözümler

     Üretmek,

3 – Çerkes Gençliği: Daha iyi bir gelecek için potansiyel bir güç.

Program

Üçüncü Uluslararası Çerkes Konferansı

“Birlikte Daha İyi Bir Gelecek İçin

24 – 27 Haziran 2022

Bağlarbaşı Konferans ve Kültür Merkezi, Üsküdar, İstanbul, Türkiye

KONFERANS GÜNDEMİ ve ZAMAN ÇİZELGESİ

BİRİNCİ GÜN: 24 Haziran 2022

07:30 – 09:00 KAYIT

09:00 – 09:30 1. OTURUM: SELAMLAMA VE AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Orfan Shouakar-Stash – Prof. Faidi O. Mahmoud – Prof. Gunsel Avcı

Eng. Emine Sezgin – Dr. Nusret Baş – Prof Ümit Dinçer

Orfan Shouakar-Stash, Profesör izotop-hidrokimyacı, CRO Kurucusu ve Başkanı, CA

Faidi Mahmoud, Kalp Cerrahisi Profesörü, Nürnberg Çerkes Derneği Başkanı, DE

Günsel Avcı, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Kurucusu ve Önceki Başkanı, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı, TR

Emine sezgin, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Kurucu Üyesi ve Başkanı, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi, TR

Nusret Baş, Göz Doktoru, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, TR

Ümit Dinçer, Fizik Terdavi Profesörü, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, TR

09:30 – 11:00 2. OTURUM: ÇERKESLERİN DÜNYADAKİ DAĞILIMI ve ÇERKES KİMLİĞİ

Oturum Başkanları: Orfan Shouakar-Stash, Emine Sezgin, and Faidi Mahmoud

Orfan Shouakar-Stash, Profesör izotop-hidrokimyacı, CRO Kurucusu ve Başkanı, CA

Emine Sezgin, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Kurucu Üyesi ve Başkanı, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi, TR

Faidi Mahmoud, Kalp Cerrahisi Profesörü, Nürnberg Çerkes Derneği Başkanı, DE

 • Çerkeslerin Dünyadaki Demografik Durumu

Emine sezgin, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Kurucu Üyesi ve Başkanı, Çoğulcu

Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi, TR

2.2.              Çerkes Kimliğini Neler Tanımlar: Dil, Kültür, Khabze, Yaşam Tarzı, gelecek kaygısı, ve diğer.

Asfar Shaov, Araştırmacı, RA

2.3.              Diasporadaki Çerkesler: Zorlukları ve Avantajları; Kimliği Koruma Adına neler Yapılmalı?

Murat Özden, Maltepe Çerkes Derneği Başkanı, TR

2.4.              Anavatandaki Çerkesler: Zorlukları ve Avantajları; Kimliği Koruma Adına neler Yapılmalı?

Zuriet Zhade, Siyasal Bilimler Profesörü, RA

Tartışma ve Sunumların Özeti

11.00 11:30                       ÇAY/KAHVE ARASI

11:30 – 13:30 3. OTURUM: MEVCUT ÇERKES KURUMLARININ ÇERKES KİMLİĞİNİ KORUMADA ROLÜ: ÇALIŞMALARI ve İŞBİRLİKLERİ

Oturum Başkanları: Zakaria Nabso, Şamil Erdoğan, and Yılmaz Batıbay

Zakaria Nabso, Tarihci, siyaset bilimci, yerel konsey başkanı Kfar Kama, ISR

Şamil Erdoğan, Uluslararası Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TR

Yılmaz Batıbay, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı, TR

 • Anavatanda ve diyasporadaki Çerkes Kurumlarının Rolü nedir?

Erol Karayel, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu üyesi ve Parti Meclisi Üyesi, TR

3.2.                     Anavatandaki Çerkes Kurumları: Çalışmaları ve Başardıkları

Asker Sokht, Tarihçi, Krasnadar Adige Derneği Başkanı, RA

3.3.                     Türkiye’deki Çerkes Kurumları: Çalışmaları ve Başardıkları

Ümit Dinçer, Fizik Terdavi Profesörü, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, TR

3.4.                     Diyasporadaki    Çerkes    Kurumları:    Çalışmaları  ve   Başardıkları “Suriye’deki Çerkes öğrencilere Yüksek Öğrenim Desteği” için Uluslararası Çerkes Koalisyonu

Faidi Mahmoud, Kalp Cerrahisi Profesörü, Nürnberg Çerkes Derneği Başkanı, DE

3.5.                     Dünya Çerkes Birliği’nin Rolü ve Çalışmaları

Yıldız Şekerci, Kafkas Dernekleri Federasyonu Önceki Başkanı, TR

3.6.                     Çerkes Geri Dönüş Derneği (CRO): Amaçları ve Başardıkları

Orfan Shouakar-Stash, Profesör izotop-hidrokimyacı, CRO Kurucusu ve Başkanı, CA

Tartışma ve Sunumların Özeti

13:30 14:30                      ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

14:30 – 15:00 4. OTURUM: Çerkes Sanatçılar Sergisi Açılış Töreni

Oturum Başkanları: Günsel Avcı, Tina Abzakh, Yara Libzo, and Necla Aydın

Günsel Avcı, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Kurucusu ve Önceki Başkanı, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı, TR Tina Abzakh, CRO Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, SE

Yara Libzo, CRO YARDIM Komitesi Üyesi, UAE

Necla Aydın, Ressam, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyesi Üyesi, TR

15:00 – 16:30 5. OTURUM: ÇERKESLER ARASI İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR

Oturum Başkanları: Zera Bakova, Nahit Serbes and Fahri Huvaj

Zera Bakova, Filoloji Profesörü, KBR

Nahit Serbes, Yazar, TR

Fahri Huvaj, İlahiyatçı, eğitimci, hukukçu, kamu yönetimi uzmanı, STK aktivisti, Osmanlıca- Türkçe-Çerkesçe çevirmen, gazeteci ve yazar, TR

 • Çerkesler Arası İletişimi Geliştirmenin Gelecek için Önemi

Cahit Aslan, Profesor, Çukurova Ün. Felsefe Bölümü. Kafdav Bilim Kurulu Üyesi, TR

5.2.              Anavatanda ve Diyasporada Çerkes Kurumları ve Aktivistler Arasındaki İşbirliği Önündeki

Engeller; Bu Engeller Nasıl Giderilebilir

Yaşar Nogay , Bursa Çerkes Kültür Derneği Onur Üyesi, TR

5.3.              Çerkesler Arası İşbirliği İlişkilerini Geliştirmede Sosyal Medya Nasıl Kullanılabilir

Necla Aşan, Kişisel Gelişim Eğitmeni, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Üyesi, TR

5.4.              Çerkes Entelektüellerin ve Akademisyenlerin Toplumla İlişkileri ve İşbirliği Nasıl

Geliştirilebilir

Berat Bir, Profesör, Marmara Üniversitesi, Şamil Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, TR

Tartışma ve Sunumların Özeti

16:30 17:00                      ÇAY/KAHVE ARASI

17:00 – 19:15 6. OTURUM: ÇERKESLER ARASI İLİŞKİLERİ VE ÇERKES KİMLİK BİLİNCİNİ ARTTIRMA ÖNERİLERİ: ÇALIŞMA GURUPLARININ OLUŞTURULMASI

Oturum Başkanları: Yaşar Nogay, Fethi Güngör, and Şerif Birinç

Yaşar Nogay , Bursa Çerkes Kültür Derneği Onur Üyesi, TR

Fethi Güngör, Yalova, Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, TR

Şerif Birinç, Önceki Dönem Milletvekili, TR

 • Çerkes Kimliğini Korumanın Önündeki EngellerinBbelirlenmesi: Güçlükleri Yenmenin Yolları

Fethi Güngör, Yalova, Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, TR

6.2.              Çerkes Kimliğinin Korunması ile İlgili Kısa ve Uzun Vadeli Çalışmaların ve Erişilebilir

Hedeflerin Belirlenmesi

Zeynel Abidin Besleney, bağımsız araştırmacı; Londra Üniversitesi, UK

6.3.              Anavatan ve Diyasporadaki Çerkes Kurumları Arasında Diyalog ve İşbirliği Nasıl Başlatılır

Zakaria Nabso, Tarihci, siyaset bilimci, yerel konsey başkanı Kfar Kama.ISR

6.4.              Çerkes Kimliğini Dünyada Yaşatma ve Tanıtma Adına Ne Tür Çalışmalar Yapılmalıdır? Ve

Bu çalışmalar için Maddi Destek Nasıl Sağlanabilir

Ayhan Kaya, Profesör, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

Bölümü, TR

6.5.              Çerkes, Dili, Kültürü ve Kimliğinin Korunmasında, İlgili Devletler ve Uluslararası Kurumların Destekleri Nasıl Sağlanabilir

Blan Jalouqa, Hollanda Çerkes Derneği Başkanı, NL

6.6               Çerkes, Dili, Kültürü ve Kimliğinin Korunmasında Siyasal Örgütler Nasıl Etkili Olabilir

Faruk Arslandok, Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı, TR

Tartışma ve Sunumların Özeti

ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

1  –        Çerkes Kurumları Arası İletişim ve İşbirliğini geliştirmek ve Çerkes Kimlik Bilincini Arttırmak Amaçlı Çalışma Grubu

Orfan Shouakar-Stash, Faidi Mahmoud, Nusret Baş, Yaşar Noğay, Faruk Arslandok, Emine Sezgin, Atila Gocer, Asker Sokht, and Günsel Avcı.

 • –        Kritik Konuları Belirleme ve Stratejik Planlar Geliştirme Amaçlı Çerkes Entellektüeller ve Akademisyenler Çalışma Grubu

Orfan Shouakar-Stash, Faidi Mahmoud, Günsel Avcı, Fethi Güngör, Berat Bir, Şamil Erdoğan, Erol Esen, Nurgül Koç, Dane Ediger, and Erol Karayel

19:15 20:15                      AKŞAM YEMEĞİ

20:15 – 22:30

RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ – RESMİ KONUKLARIN KONUŞMALARI MÜZİK DİNLETİSİ VE DANS GÖSTERİSİ

Çok yönlü Sanatçı ve şair ZEKİ BEŞTEPE’den Çerkesçe İyi Dilek “HUAKOU” Ritüeli, Üstün Yetenekli Akordiyonist ve Piyanist TAMBİ CİMOK’dan Müzik

Ünlü Şair ve Yazar LUBABALAQUVA’dan şiirler

Sevilen Grup “ZENİBJOĞİŞ” ve Arkadaşlarından Müzik and Çerkes Düğünü

İKİNCİ GÜN: 25 Haziran 2022

09:00 – 10:30 7. OTURUM: KAFKASYA’DAKİ CUMHURİYETLERİN 100. KURULUŞ

YILINI KUTLAMA

Oturum Başkanları: Serpil Güleçyüz, Sadrettin Kuşoğlu, and İlhan Kıymet

Serpil Güleçyüz, Çerkes kadınları Teavün cemiyeti Kurucu üyesi, TR

Sadrettin Kuşoğlu, Oset Kültür Vakfı Başkanı, TR

İlhan Kıymet, Düzce Abhaz Kültür Derneği Başkanı, TR

7.1.              Adigey Cumhuriyeti

Yaşar Nogay, Bursa Çerkes Kültür Derneği Onur Üyesi, TR

7.2.              Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti

Nurullah Tabakçı, Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent

7.3.              Kabartay – Balkar Cumhuriyeti

Zera Backova, Filoloji Profesörü, KBR

7.4.              Abhazya Cumhuriyeti

İlhan Kıymet, Düzce Abhaz Kültür Derneği Başkanı, TR

7.5.              Güney Osetya Cumhuriyeti

Burhan Canpolat, Mali Müşavir, Güney Osetya Türkiye Temsilcisi, TR

Circassian ornament

Tartışma ve Sunumların Özeti

10:30 11:00                      ÇAY/KAHVE ARASI

11:00 – 12:00 8. OTURUM: KAFKASYA’DAKİ CUMHURİYETLERİ KUTLAMA

Oturum Başkanları: Burhan Canpolat, Mehmet Aydemir, and Atila Doğan

Burhan Canpolat, Mali Müşavir, Güney Osetya Türkiye Temsilcisi, TR

Mehmet Aydemir, Orhanlı Çerkes Derneği Başkanı, TR

Atila Doğan, Avukat, Ankara Kafkas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı , TR

 • Kuzet osetya Cumhuriyeti

Sadrettin Kuşoğlu, Oset Kültür Vakfı Başkanı, TR

8.2.              İnguşetya Cumhuriyeti

Başak Katı, Bankacı, Kafkas İnguş Dostluk Derneği üyesi, TR

8.3.              Çeçen Cumhuriyeti

Atila Doğan, Avukat, Ankara Kafkas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı , TR

8.4.              Dağıstan Cumhuriyeti

Nihat Varol, Emekli Hakim, TR

Circassian ornament

Tartışma ve Sunumların Özeti

12:00 13:00                      ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

13:00 – 15:00 9. OTURUM: ÇERKES KÜLTÜRÜ VE KİMLİĞİ İÇİN SANATIN ÖNEMİ

Oturum Başkanları: Luba Balaquva, Tina Abzakh and Zeki Beştepe

Luba Balaquva, Yazar ve şair, UK

Tina Abzakh, CRO Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, SE

Zeki Beştepe, Edebiyat Öğretmeni, sanatçı, TR

 • Nart Mitolojisi

John Colarusso, Professor, Linguist, Specialized in the Caucasus, its Languages, Myths, and Cultures, McMaster University, CA

9.2.              Çerkes Mitolojisi

Asfar Kuyoko, filoloji bilimleri doktoru, gazeteci, yazar, Samgur Derneği Kurucusu ve Başkanı (Diyaspora Çerkeslerinin anavatana dönüş derneği), RA

9.3.              Kimlik ve Kültürün Yaşatılmasında Sanatın Güçü ve Çerkes Sanatçılardan Beklentiler

Zeki Beştepe, Edebiyat Öğretmeni, sanatçı, TR

9.4.              Çerkes Kültürü ve Dilinin Zenginleşmesinde Önemli bir Faktör Olarak “Film”

Çerkes Film Festivali,

 • Uluslararası Çerkes Sanat Birliği Kurulmasının Önemi

Mohydeen Qandour, Yazar, Film Yönetmeni, Müzisyen, UK

Tartışma ve Sunumların Özeti

15:00 15:15                      ÇAY/KAHVE ARASI

15:15 – 16:30   10. OTURUM: DİYASPORA ÇERKESLERİ VE GERİ DÖNÜŞ HAKKI: ULAŞILABİLİR BİR HEDEF

Oturum Başkanları: Orfan Shouakar Stash, Faruk Arslandok, and Asfar Kuyoko

Orfan Shouakar-Stash, Profesör izotop-hidrokimyacı, CRO Kurucusu ve Başkanı, CA

Faruk Arslandok, Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı, TR

Asfar Kuyoko, filoloji bilimleri doktoru, gazeteci, yazar, Samgur Derneği Kurucusu ve Başkanı (Diyaspora Çerkeslerinin anavatana dönüş derneği), RA

 1. Geri Dönüş Hakkının Önemi: Diasporadaki Çerkeslerin Hak ve Talepleri

Orfan Shouakar-Stash, Profesör izotop-hidrokimyacı, CRO Kurucusu ve Başkanı, CA

10.2.           Geri Dönüş Hakkının Gerçekleşmesinde Rusya Federasyonu’nun Rolü ve Tavrı

İbrahim Shaov, Hukuk Doktoru, Adıgey Devlet Üniversitesi’nde Doçent, RA

10.3.           Anavatandaki ve Diyasporadaki Çerkesleri İlgilendiren Rusya Federasyonu Yasaları

Valerii Khatazhukov, Tarihçi, Kabardey-Balkar İnsan Hakları Merkezi Başkanı, KBR

10.4.           Geri Dönüş Hakkının Elde Edilmesinde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Kurumların Rolu ve Sorumlulukları

Zeynel Abidin Besleney, bağımsız araştırmacı; Londra Üniversitesi, UK

Tartışma ve Sunumların Özeti

16:30 17:00                      ÇAY/KAHVE ARASI

17:00 – 19:30 11. OTURUM: GERİ DÖNÜŞ HAKKI NASIL BAŞARILABİLİR?

ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

Oturum Başkanları: Nusret Baş, Nourdeen Barsbay, and Ishaq Mola

Nusret Baş, Göz Doktoru, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, TR

Nourdeen Barsbay, CRO kurucu üyesi ve mütevelli heyeti başkanı, USA

Ishaq Mola, Emekli tümgeneral, Ürdün Kafkasya Çerkes Dostları Derneği Genel Sekreteri, JR

 1. Anavatana Dönüş Derneği’nin (CRO) Dönüş Hakkı Konusunda Düşünce ve Hedefleri

Nourdeen Barsbay, CRO kurucu üyesi ve mütevelli heyeti başkanı, USA

11.2.                Dönüş Hakkı Konusunda Anavatan ve Diasporadaki Çerkeslerden Beklenen İşbirliği

Fahri Huvaj, İlahiyatçı, eğitimci, hukukçu, kamu yönetimi uzmanı, STK aktivisti, Osmanlıca- Türkçe-Çerkesçe çevirmen, gazeteci ve yazar, TR

11.3.                Dönüş Hakkı Konusunda Siyasal Örgütlenmenin Rolu

Kenan Kaplan, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu Başkanı, TR

11.4.             Çerkes Siyasi Çalışmaları

Mohamed Shuiab Hamzouq, Bağımsız basın muhabiri ve gazeteci, aktivist, JR

11.5.                Ürdün’deki Uluslararası Çerkes Hareketi: Düşünceleri ve Hedefleri

Ishaq Mola, Emekli tümgeneral, Ürdün Kafkasya Çerkes Dostları Derneği Genel Sekreteri, JR

11.6.                Diasporada Bir Dünya Çerkes Organizasyonu Kurulmasının Rolü ve Yararları

Nusret Baş, Göz Doktoru, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, TR

Tartışma ve Sunumların Özeti

ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

3-                  Geri Dönüş Hakkı Amaçlı Çalışma Grubu

Orfan Shouarar Stash and Valerii Khatazhukov

 • Diyasporada Bir Dünya Çerkes Örgütü Kurulması Amaçlı Çalışma Grubu

Orfan Shouakar-Stash, Nusret Baş, İshaq Mola, Nourdeen Barasby, Faruk Arslandok,

Zakaria Nabso, Mohammed Hamzouk, Kenan Kaplan, and Hacı Bayram Bolat

19:30 – 22:30

Boğazda Tekne Gezintisi ve Akşam Yemeği

Sevilen Grup “ZENİBJOĞİŞ” ve Arkadaşlarından Müzik and Çerkes Düğünü

ÜÇÜNCÜ GÜN: 26 Haziran 2022

09:00 – 11:00 12. OTURUM: ANAVATAN VE DİYASPORADA ÇERKES GENÇLİĞİ: KİMLİK BİLİNCİ

Oturum Başkanları: Majd Abacı, Ayşe Pişkin, and Dana Rajab

Majd Abacı, İstanbul Adige Khase Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TR

Ayşe Pişkin Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Kurucu Üyesi ve Genel Sekreteri, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu üyesi ve Parti Meclisi Üyesi, TR

Dana Rajab, Üniversite Tıp Öğrencisi, CA

 1. Genç Nesilde Çerkes Kimlik Bilincini Geliştirme

Svetlana Lyausheva, Adigey Devlet Üniversitesinde Sosyoloji ve Felsefe Profesörü, RA

12.2.          Genç Nesilde Çerkes Kimliğini Korumanın Önemini Vurgulamada Çerkes Kurumlarının Çalışmalarının Rolü ve Etkinliği

Buse Çakır, Halkla ilişkiler, KAFFED Gençlik Komitesi Üyesi, ve Turan Akın, İş Adamı, Kaffed

Yönetim Kurulu Üyesi, TR

 1. Çerkes Kurumları Arasındaki İletişim ve İşbirliği Eksikliğinin Genç Nesil Üzerinde Etkisi Fatih Ekim, Kaf Öğrenci organizasyonu önceki Başkanı, ve Necla Aşan, Kişisel Gelişim Eğitmeni, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Üyesi, TR

12.4.          Sosyal Medyanın Gençlerde Çerkes Kimliği Üzerinde Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Veysel Arıhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sivil Toplum Yönetimi yüksek lisans

öğrencisi, Kafkas vakfı yönetim kurulu üyesi ve Fethi Güngör, Yalova, Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, TR

12.5.          Çerkes Aile Yapısının Gençlerde Kimlik Bilincini Korumada Rolü

Sevil Şimşek, Halkla ilişkiler ve Tanıtım uzmanı, ve Ayşe Pişkin Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Kurucu Üyesi ve Genel Sekreteri, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu üyesi ve Parti Meclisi Üyesi, TR

12.6.          Mevcut Çerkes Gençlik Organizasyonları ve Çalışmaları: Bu Çalışmaların Çerkes Kimlik Bilinci Gelişiminde Etkileri

Buşra Can, Yıldız Üniversitesi Siyasal Bilimler öğrencisi, ve Emir Fatih Akbulat, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora Öğrencisidir, TR

Tartışma ve Sunumların Özeti

11:00 11:30                      ÇAY/KAHVE ARASI

11:30 – 13:30   13. OTURUM: ANAVATAN VE DİYASPORADA ÇERKES GENÇLİĞİNDE ÇERKES DİLİ VE İLETİŞİM

Oturum Başkanları: Erol Esen, Mehti Çetinbaş, Mine Bağ, and Talha Ölmez

Erol Esen, Prof, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilimleri Kürsüsü, TR

Mehti Çetinbaş, Yazar, Kafkas Vakfı Kurucusu, TR

Mine Bağ, üniversitede ingilizce öğretmeni, TR

Talha Ölmez, Düzce Üniversitesi, Çerkes Dili ve Edebiyatı Mezunu, KAFFED Girişim ve Kariyer Komisyonu Üyesi, TR

 1. Dünya Dilleri Arasında Çerkesçe’nin Yeri

Diane Forker, Kafkas Dilleri uzmanı, Jena Friedrich Schiller Üniversitesi Kafkas Araştırmaları

bölümünde profesör, DE

13.2.           Çerkes “Xabze” sinin Önemi

Martin Koçesoko, Tarihçi, Xabze” Derneği Kurucusu ve Başkanı, KBR

13.3.         Çerkesçe (Batı Diyalektinin) mobil uygulamaları

Monika Hoehlig, Çerkes Dili Uzmanı, DE

13.4.           Çocuklara Birden Çok Dil Öğretmenin Yararları

Gizem Ersoy, Edebiyat Öğretmeni, ve Erol Esen, Prof, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilimleri kürsüsü, TR

13.5.           Çocuklara ve Gençlere Çerkesçe Öğretmenin En Pratik Yolları

Nart Tamzouk, reklam ve çizgi film uzmanı, ve Özlem Güngör, Çerkes Dili Uzmanı, TR

Tartışma ve Sunumların Özeti

13:30 14:30                      ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

14:30 – 16:30 14. OTURUM:     ÇERKES GENÇLİĞİ: NASIL DESTEKLENEBİLİR

Oturum Başkanları: Nart Tamzouk, Necla Aşan, Yaşar Karaaslan, and Veysel Arıhan

Nart Tamzouk, reklam ve çizgi film uzmanı, TR

Necla Aşan, Kişisel Gelişim Eğitmeni, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Üyesi, TR

Yaşar Karaaslan, İş adamı, Politikacı,Marmara Çerkes Derneği Başkanı, TR

Veysel Arıhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sivil Toplum Yönetimi yüksek lisans öğrencisi, Kafkas vakfı yönetim kurulu üyesi, TR

 1. Genç Nesillerde Kimlik  Bilinci Nasıl Geliştirilebilir

Merve Arslandok, Lise Öğrencisi, ve Mehmet Yıldız, Çerkes Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu üyesi ve Parti Meclisi Üyesi, TR

14.2            Genç Nesiller Çerkes Konuları Üzerine Çalışmaya Nasıl Cezbedilebilir

Atakan Şurdum Avcı, Biyo-mühendis, Xase tv Kurucu Üyesi, ve Berat Bir, Marmara

Üniversitesi Öğretim Üyesi, Şamil Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, TR

14.3            Çerkes Kurumlarında Özveri ile Çalışan Çerkes Gençleri Nasıl desteklenebilir

Gupse Demirağ, İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım programında yüksek lisans Öğrencisi, Kafkas Vakfı Üyesi ve Mehti Çetinbaş, Yazar, Kafkas Vakfı Kurucusu, TR

14.4.          Çerkes Dili, Tarihi ve Kültürü gibi Konularda Eğitim Alacak Öğrenciler Nasıl Desteklenebilir

Talha Ölmez, Düzce Üniversitesi, Çerkes Dili ve Edebiyatı Mezunu KAFFED Girişim ve Kariyer Komisyonu Üyesi, ve Murat Özden, Mali Müşavir, yazar, aktivist, Maltepe Çerkes Derneği Başkanı, TR

14.5.          Spor ve Güzel Sanatlarda Üstün Yetenekli Çerkes Gençler Nasıl Desteklenebilir

Ümit Gezgin, Doçent, Marmara Üniversitesi, TR

 1. Yeni Mezun Öğrencilere İş Bulma ve Kariyer Planlamada Nasıl Yardımcı Olunabilir Raşit Enes Bakal, Elektrik Mühendisi, ve Necla Aşan, Kişisel Gelişim Eğitmeni, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Üyesi, TR

14.7.          Genç Çerkes Profesyoneller Mentörlük Yolu ile Nasıl Desteklenebilir

Esat Baykaldı, Diş doktoru, ve Janberd Dinçer, Çene Cerrahı, İstanbul Kafkas Kültür Derneği Önceki Başkanı, TR

Tartışma ve Sunumların Özeti

16:30 17:00                      ÇAY/KAHVE ARASI

17:00 – 19:00 15. OTURUM: ÇERKES GENÇLİĞİ: DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN POTANSİYEL GÜÇ; ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

Oturum Başkanları: Sabah Tsey, Blan Jalouqa, Taya Yenam, and Raşit Enes Bakal

Sabah Tsey, CRO Başkan Yardımcısı, NL

Blan Jalouqa, Hollanda Çerkes Derneği Başkanı, NL Taya Yenam, Üniversite Hukuk Öğtrencisi , CA Raşit Enes Bakal, Elektrik Mühendisi, TR

 1. Çerkes Kimliğini ve Kültürünün Korumada Genç Nesillerin Potansiyel Gücü

Cahit Aslan, Profesor, Çukurova Ün. Felsefe Bölümü. Kafdav Bilim Kurulu Üyesi, TR

15.2.                Çerkes Kurumları Arasında İletişim ve İşbirliğini Geliştirmede Çerkes Gençliğinin Rolü

Taya Yenam, Üniversite Hukuk Öğrencisi, CA and Dana Rajab, Üniversite Tıp Öğrencisi , CA

15.3.     Çerkes  Dili,  Kimliği  ve  Kültürünü Yaşatmak için    Bir Uluslararası Çerkes Gençlik Örgütü Kurmanın Önemi

Blan Jalouqa, Hollanda Çerkes Derneği Başkanı, NL

Tartışma ve Sunumların Özeti

ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

5-                  Uluslararası Çerkes Gençlik Örgütü Kurulması Amaçlı Çalışma Grubu

Blan Jalouqa, Enez Bakal, Veysel Arıhan, Dane Ketuko, Atakan Şurdum Avcı, Ömer Arslandok, Taya Yenam, Dana Rajab, Enaal Shouakar-Stash, Nurullah Talha Görücü, Dilara Eyigün, Seda Tok, Eda Tok, and Taha Görücü

 • Uluslararası Çerkes Sanat Birliği Kurulması Amaçlı Çalışma Grubu

Tina Abzakh, Gülcan Altan, Ahmet Özel, Keramettin Dönmez, Necla Aydin, and Zeki

Beştepe

19:00 20:00                      AKŞAM YEMEĞİ

20:00 – 21:00

CRO ÖDÜL TÖRENİ

21:00 – 21:30

ÇERKAD ÖDÜL TÖRENİ

21:30 – 22:30

KAPANIŞ TÖRENİ – Ardından MÜZİK VE DÜĞÜN

Şarkılar, Sima Kujsokova

ZEKİ BEŞTEPE’den akordeon, ağız mızıkası ve çello ile Çerkes müziği

Sevilen Grup “ZENİBJOĞİŞ” ve Arkadaşlarından Müzik and Çerkes Düğünü

DÖRDÜNCÜ GÜN: 27 Haziran 2022

09:00 – 10:30 16. OTURUM: ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI

(Her bir grubun ayrı toplantısı)

Oturum Başkanları: Günsel Avcı, Oğuz Berk, and Faidi Mahmoud

Günsel Avcı, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Kurucusu ve Önceki Başkanı, Çoğulcu Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı, TR Oğuz Berk, Uluslar arası Kafkas Derneği Kurucusu ve Başkanı, TR

Faidi Mahmoud, Kalp Cerrahisi Profesörü, Nürnberg Çerkes Derneği Başkanı, DE

 1. –          Çerkes Kurumları Arası İletişim ve İşbirliğini geliştirmek ve Çerkes Kimlik Bilincini Arttırmak Amaçlı Çalışma Grubu
 • –          Kritik konuları belirleme ve stratejik planlar geliştirme amaçlı Çerkes Entellektüeller ve Akademisyenler Çalışma Gurubu
 • –          Geri Dönüş Hakkı Amaçlı Çalışma Grubu
 • –          Diyasporada Bir Dünya Çerkes Örgütü Kurulması Amaçlı Çalışma Grubu
 • Uluslararası Çerkes Gençlik Örgütü Kurulması Amaçlı Çalışma Grubu
 • Uluslararası Çerkes Sanat Birliği Kurulması Amaçlı Çalışma Gurubu

10:30 – 11:30

Çalışma Grupları Toplantı Sonuçlarının Sunumu (Çalışma plan ve Programları)

11:30 11:45                      ÇAY/KAHVE ARASI

11:45 – 12:30   17. OTURUM: ÇALIŞMA GRUPLARINA DESTEK SAĞLANMASI

KONUSUNDA TARTIŞMA

Oturum Başkanları: Orfan Shouakar Stash, Muhittin Adıgüzel, and Nusret Baş

Orfan Shouakar-Stash, Profesör izotop-hidrokimyacı, CRO Kurucusu ve Başkanı, CA

Muhittin Adıgüzel, Uluslararası Hukuk alanında akademisyen, TR

Nusret Baş, Göz Doktoru, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, TR

12:30 – 13:00

SON YORUMLAR ve KAPANIŞ

Üçüncü Uluslararası Çerkes Konferansının Değerlendirilmesi

Dördüncü Uluslararası Çerkes Konferansının Konularının ve Yerinin Belirlenmesi Üçüncü Konferans Sonuç bildirgesi’nin okunması ve Kapanış konuşmaları

BİTTİ

Bir Cevap Yazın