Ekspresyonist Resmin Önemli Temsilcisi: Prof. İSMET ÇAVUŞOĞLU

İsmet Çavuşoğlu renkçi bir ressam. Bir renk dinamizmi oluşturuyor.. Yeniye açık bir tutum içinde, ileriye atılan renk-biçim diyaloğu onun resminin ana damarı olarak duruyor.. Lekesel uyum resimlerinin temel noktalarından biri.. Renk zenginliği, lekesel uyum ve dinamizm, malzeme çeşitliliğiyle de bütünleştiğinde, ortaya özgün bir estetik yapı çıkıyor..İsmet Çavuşoğlu estetiği bu dinamik strüktür içinde belirginlik kazanarak var oluyor…

Sanatçının çalışmalarından biri..


Geçmişten günümüze onun sanatı incelendiğinde, gerek ele aldığı konuları ve gerekse de resimsel düzlemi, hep yeniye ve dinamik yapıya doğru gelişim göstermiş ve en önemlisi bütün bu değişimi kendi kişisel üslubu çerçevesinde yapmıştır.. Resimlerindeki soyut-somut diyaloğu üst bir yapı noktasında ilerlerken, temelde var olan olgu, renk, biçim ve kompozisyon gerçekliğidir.. Bütün bir resimsel yapı da, lirik düzlemde kendisini var eder…

Çalışmalarından biri..


Sanat eleştirmeni ve akademisyen Doç. Dr. Ümit Gezgin, sanatçının resimleri hakkında şunları söylemektedir; ” İsmet Çavuşoğlu resmi, dinamik bir süreç resmidir.. Malzeme çeşitliliği içinde, soyuta doğru evrilen, yer yer soyut tadı yüksek, lirik soyutlamanın bütün unsurlarını üzerinde barındıran bir resimdir. Ve bu resim olabildiğince yüksek bir pentür tadı barındırır. Renklerin, biçimlerin ve lekelerin, bir kompozisyon bütünlüğü içinde yer aldığı ve her izleyende şiirsel tatlar bırakarak, görsel bir şölene dönüştüğü resimler; sanatçının özgün yaratıcılığının kanıtı olarak durur. İsmet Çavuşoğlu Türk resmi içinde kendine özgü tavrı ve çizgisiyle var olmuş, oluşturduğu dinamik, renkçi tutumuyla da haklı bir takdir kazanmıştır…”

İSMET ÇAVUŞOĞLU
1946 doğumlu.
Sofya Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü mezunu.
1994 Anadolu Üniversitesi’nden lisans diploması aldı.
1997 İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nden resim çalışmaları ve “Soyut Ekspresionizm’de Figüratif Öğelere ve Kavramlara Ayrıcalıklı Bir Bakış” konulu araştırma tezi ile Yüksek Lisans diploması aldı.

Sanatçının çalışmalarından biri..


1999 İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Resim Dalında resim çalışmaları ve “1960 Sonrası Figüratif Resimde Biçim Sorunu: Figüratif Resmin Geleceği Üzerine Yeni Açılımlar, Yeni Önermeler ve Yeni Yorumlar” konulu araştırma tezi ile Sanatta Yeterlilik diploması aldı.
1999 KOÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.
2007 Doçent ünvanı aldı ve doçentlik kadrosuna atandı.
2002 – 2011 yılları arasında Resim Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.
2009 – 2011 ( iki yıl ) Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.
Dekan Vekilliği yaptı ve Senato çalışmalarına katıldı.
2009 – 2012 Fakülte Yönetim Kurulu üyesi,
2011 – 2012 Resim Bölüm Başkanı,
2007 – 2012 Fakülte Kurulu üyesi olarak gorev yapti.
Kırkın üzerinde uluslararası ve ulusal sempozyum ve kongrelerde sunmuş olduğu bildiriler, yayınlanmış makaleleri ve kitaplarda bölümleri vardır.
2012 – Profesör unvanı aldı ve Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakultesine atandı.
2014 – Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesine Dekan olarak Atandı.
Halen Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı‘nı sürdürmektedir.

Sanatsal Çalışmalar
Şu ana kadar yurt içinde ve yurt dışında Resim Sanatçısı olarak 74 kişisel sergi açtı ve 100’ün üzerinde karma sergiye ve yarışmalara katıldı. Toplam on ödül aldı. En son 2008 yılında İzmir’de düzenlenen I. Ulusal Suluboya Resim Yarışması’ndan Devlet Resim Heykel Müzesi özel ödülünü aldı.

Ayrıca kendi projeleri ile Kocaeli Üniversitesinin yeni Umuttepe Yerleşkesinde, yaklaşık 1000 (bin) metrekare mozaik çalışmaları ve 100 metrekare fresk çalışmaları gerçekleştirdi. Yağlıboyanın yanı sıra, baskı teknikleri ve suluboya çalışmaları da yapmaktadır.


Şu ana kadar yurtiçinde ve yurtdışında onlarca resim sempozyumuna, sanat fuarlarına ve müzayedelere katıldı. 850’nin üzerinde eseri Türkiye ve dünya müzelerinde, galerilerinde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.


Resim çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir. Zaman zaman İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sanatsal araştırmalar ve resim çalışmaları yapmaktadır.

Bir Cevap Yazın