BODRUM ( HALİKARNASSOS)

Nusret Karaca

Dinlence günlerimde gittiğim yerlerin tarihini kısa da olsa öğrenmek, notlar almak biraz merak, biraz yazma tutkusu, biraz tarih öğretmeni olmak ve biraz da yazarlıktan kaynaklanıyor olabilir. Hatta gittiğim yerleri öylesine gezmek, boş boş bakmak yerine derinlerinde dolaşma isteği… O yüzden de öncelikle yerel yönetimlerin araştırmaları, tanıtım broşürlerini incelemek, web sitelerinde dolaşmak, gezerek fotoğraflamak benim için büyük bir keyif!

Bodrum’da da öyle oldu. O yüzden Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ediyorum

Bodrum‘un eski adı Halikarnasos. M.Ö. 5.yy da doğan ve “Tarihin Babası” olarak bilinen HER0DOT‘ Bodrum’un Dor‘lar tarafından kurulduğunu yazar. Karya ve Leleg‘ler buraya daha sonra gelmişler. M.Ö.7.yy.da ise Megaralılar gelip, Halikarnassos adını verip yerleşmişler.

M.Ö.6.y.y.da Lidyalılar dönemini yaşamış..

M.Ö.4.y.y.da yılda Persler‘in egemenliğine girmiş Halikarnassos. En iyi dönemi M.Ö. 353 yılında Karya bölgesinin başkenti olunca yaşanmış. Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Mausoleum bu dönemde Kral Mausolos adına, Artemisia tarafından yaptırılmış.

Bodrum (Halikarnassos) M.Ö. 2.y.y.da Romalıların eline geçse de bu dönemde önemli bir gelişme gösterememiştir. M.S. 4. y.y.da Bizanslıların, M.S. 11.. yüzyılda Türklerin eline geçmiş Halikarnassos. I. Haçlı seferinde Bizanslıların, 14. yüzyılda yine Türklerin eline geçmiştir. 1415 yılında Rodos Şövalyelerinin eline geçen kent, 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra adı Bodrum olarak değiştirilmiştir (“)

.

Bodrum ..Aziz Petrum… PETRUM’dan geliyor.

Halikarnassos ise Dor Birliğinin altı üyesinden biri.

Bodrum Kalesi ve Müze gezimizin Temmuz ayındaki zaman diliminde tadilattaydı.

Evet! Kısa da olsa yine gezdiğim yerle ilgili bir kaç satır karaladım… İçim rahat etti.

(*) Bodrum Belediyesinin bilgilendirmeleri ve daha önceki kısa sohbetler gezimde benim bilgi kaynağım olmuştur. Bodrum Belediyesi’ne teşekkürlerimle.(29/07/2018)

Bir Cevap Yazın