Ebru Dede “Öznenin İmkânsızlığı” Kişisel Resim Sergisi

Bahariye Sanat Galerisi 20 Mayıs – 1 Haziran 2021

ÖZNENİN İMKÂNSIZLIĞI

“Öznenin İmkânsızlığı” başlıklı kişisel resim sergisi için Marcus Steinweg‘in “Tutarsızlıklar” kitabından esinlenmiştir. Marcus Steinweg, “Tutarsızlıklar” adlı kitabında özne olabilmenin olasılıklarını anlatır. Özne, genel kabul görmüş ancak çelişkili gerçekliğe göre düşünmekten uzaklaşmalıdır. Özne olabilmek için kişi kendisini anlamalı, anlayabilmek için kendisinin sınırlarını aşmalı hatta kendi kendisinin  ötesine  geçebilmelidir.  Özne kendisine  bir  yolculuk deneyimlemektedir. Öznenin kendi yolculuğunun sonuna varabilmesi kendi istikrarını bozmasına ve tutarsızlıklarını keşfetmesine bağlıdır.  Özne, dil aracılığıyla kırılgan zeminde düşünerek gerçekliğin tutarsızlığını görebilir.

THE IMPOSSIBILITY OF THE SUBJECT

She inspired by the book “Inconsistencies” of Marcus Steinweg for her solo painting exhibition titled “The Impossibility of the Subject”. In his book “Inconsistencies”, Marcus Steinweg describes the possibilities of being a subject. The subject should move away from thinking according to the generally accepted but contradictory reality. In order to be a subject, a person must understand the self, transcend the own limits and even go beyond the self in order to understand the self. The subject is experiencing a journey to the self. The subject’s ability to reach the end of this journey depends on discovering and destabilizing the own inconsistencies. By thinking on the fragile ground through the language, the subject can see the inconsistency of the reality.

Biyografi  

1975 İstanbul doğumlu olan Ebru Dede, Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. 2007’de Erasmus aracılığıyla Accademia di Belle Arti L’Aquila İtalya’da dersler aldı. Doktora tezini Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım programında 2018 yılında tamamladı. 2007’den itibaren çok sayıda ulusal ve uluslararası sergilere, sempozyumlara ve konuk sanatçı programlarına katıldı. Eserleri figüratif sanat kapsamındadır. Kimlik, özne ve posthümanizm araştırma konularındandır. Sosyal hayatta özne olmanın olanakları üzerinde çalışmaktadır. Resimlerinde kadın bedenini bir izleme nesnesi olarak değil, varoluşsal çabalar gösteren özne olarak yorumlamaktadır.

Biography

Born in 1975 in Istanbul, Ebru Dede received a BA from the Marmara University’s Department of Painting in 2008. She studied at Accademia di Belle Arti L’Aquila Italy through Erasmus in 2007. She completed her PhD thesis in 2018, in Yildiz Technical University in Art and Design Program. She has attended many national and international exhibitions as well as symposiums and artist residency programs since 2007. Her works of art are within the scope of figurative art.  Her research interests are identity, subject and posthumanism. She is investigating the possibilities of being a subject in the social life. She interprets the female body in her paintings not as a monitoring object, but striving to be a subject by making existential efforts.

Bir Cevap Yazın