Prof. Dr. Berat Bir Hocamızı Ziyaret Ettik…

Ümit Gezgin

Marmara Kariyer Merkezi Müdürü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Bilge ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, değerli akademisyen Prof. Dr. Berat Bir hocamızı, Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülün Malkoç ve Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Neşegül Ekinci hocamızla birlikte ziyaret ettik.

Doç. Dr. Ümit Gezgin, Doç. Dr. Tülün Malkoç, Prof. Dr. Berat Bir, Neşe Hanım ve Öğr. Gör. Neşegül Ekinci

Çok anlamlı bir ziyaretti bu. Hem bol bol sanattan, disiplinlerarası etkinlik ve iletişimden, hem de Bilgi ve Belge’nin anlam ve öneminden bahsettik. Bunların etkileşim içinde bulunduğunu ve bu etkileşimin giderek insanın gelişimi ve kültürün yaygınlaşması için ne kadar önemli bir kültürel alan olduğunu da birlikte dile getirerek, ortak projeler geliştirmemiz gerektiği üzerinde de önemle durduk…

Konuşma ve proje geliştirmelerimize katılan ve MARKAM’ın kurumumuz ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna özellikle vurgu yapan, MARKAM’ın belkemiği; Neşe Hanım da, etkili iletişim ve disiplinlerarası etkileşimin ve proje gelişiminin çok önemli olduğunu söyledi…

Gerçekten de hem kurumlar arası, hem de Bilgi’nin ‘Belge’ye, kalıcılığa ve giderek sanatsal yaratıcılığa ve disiplinlerin kendi arasında ve diğerleriyle olan etkili iletişiminin ne kadar önemli ve hayati olduğunu söyledik sohbetimizde, özellikle de zaman zaman bir araya gelmelerle, hatta söyleşi, panel, sempozyum düzenlemeleriyle bu buluşmaların geliştirilmesi gerektiğini belirttik…

Berat Hoca, dünya çapında bir insan.. Çok yönlü ve kalıcı, profesyonel, giderek kurumsal çalışmalar içinde olması, ayrıca Marmara Üniversitesi’ne geniş vizyon kazandıran etkinlikleriyle , hem öncü hem de kalıcı olmaya devam ediyor. Bu üniversitemiz için büyük bir kazanca, kalıcı bir olguya dönüşüyor.

İyi niyetli, çok boyutlu insanların, akademik bir disiplin içinde, öğrenci merkezli bir araya gelmesi ve düşüncelerini ve de tecrübelerini paylaşmaları çok önemli. Gerek Neşe Hocamız, gerek Tülün Malkoç hocamız ve elbet MARKAM’ın başkanı Berat hocamız, interdisipliner yapının ne olması gerektiğini de somut olarak ortaya koyuyorlar.

Gelecek vizyonu içinde bu farklı alan ve disiplinlerin etkinlikleri çok önemli yapılar ortaya koyacaktır. Hocalarımızla birlikte farklı alanların akademik buluşmasını önemsiyoruz. Böyle değerli ve çok yönlü hocalarımızın olması, Marmara Üniversitesi için çok önemli görülmelidir.

Bir Cevap Yazın